vanderveenSysteemtherapie

 

Systeemspecialistische behandeling 

 voor individuen, (ex) partners en (samengestelde) gezinnen met complexe problemen

 

Tijdens de behandeling door de systeemspecialist worden er duurzame veranderingsprocessen in gang gezet door de betekenis van problemen in de onderlinge verhoudingen en relaties zichtbaar te maken. Voor elk persoon is de impact van een verandering of gebeurtenis anders.  De betrokkenen worden in hun kracht en in beweging gezet te leren om te gaan met problemen en ze in de toekomst op te kunnen lossen, maar ook inzicht te krijgen wat dit voor de ander betekent. Bij systeemspecialistische behandeling wordt er gekeken hoe we oude patronen, posities, rollen, regels en opvattingen opnieuw betekenis kunnen geven, zodat ze beter passen bij de nieuwe situatie.

 

Tijdens een systeemspecialistische behandeling wordt er vanuit gegaan dat de problemen die personen ervaren, te maken hebben met de context en de relaties (sociale systemen) waarin ze zich afspelen. Er kan worden gewerkt met alle betrokkenen. Dit kunnen individuen, partners, ex- partners, gezinnen of stiefgezinnen zijn. 

 

Ieder persoon maakt in zijn leven wel veranderingen of gebeurtenissen mee, die veel onrust en verdriet veroorzaken.

Voorbeelden van grote veranderingen in het leven, die problemen en stress opleveren zijn bijvoorbeeld; het krijgen van een kind, opvoedproblemen, vreemdgaan, een scheiding, een vechtscheiding, samen opvoeden na de scheiding, een samengesteld gezin of stiefgezin vormen, overlijden, ontslag,  ernstige ziektes of blijvende handicaps (NAH).

 

Deze veranderingen kunnen veel impact op betrokkenen hebben en een heleboel stress met zich meebrengen. Soms blijven er terugkerende conflicten binnen het gezin of heb je zoveel zorgen dat het niet meer lukt om bijvoorbeeld je werk of studie vol te houden. De manier waarop een persoon met veranderingen of verdriet omgaat is voor iedereen verschillend. Dit is soms moeilijk te begrijpen voor de partner of andere personen binnen een systeem, maar ook voor jezelf. 

 

In de gesprekken en oefeningen maken we die verschillen in reactie inzichtelijk en begrijpelijk. Er worden negatieve patronen gesignaleerd en vervolgens doorbroken, door op een andere manier naar de situatie te kijken. Er wordt gewerkt aan een duurzaam veranderproces waarin men in beweging wordt gezet om zelf oplossingen te bedenken.  Hierdoor is men in de toekomst beter in staat om met moeilijke situaties om te kunnen gaan.