VANDERVEENSYSTEEMTHERAPIE

 

Indien u mogelijkheden wilt onderzoeken om voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de  behandeling door de systeemspecialist in aanmerking te komen, kunt u aan de volgende mogelijkheden denken:

§  Bij uw Gemeente (WMO): VanderVeensysteemtherapie heeft in 2024 een overeenkomst met de volgende gemeenten afgesloten voor (ambulante) systeemspecialistische begeleiding:  Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal.  Informeer bij  uw wijkcoach  naar de mogelijkheden. 

 

§  Bij uw ziektekostenverzekeraar. In een aantal gevallen valt systeemspecialistische behandeling onder de aanvullende verzekering. Informatie over  vergoedingsmogelijkheden vindt u  hier of kunt u opvragen bij uw ziektekostenverzekering. 

 

Gebruik bij het opvragen van informatie bij uw ziektekostenverzekering over vergoedingen de volgende AGB codes:

VanderVeensysteemtherapie: AGB- code: 90064899 

Systeemspecialist: E.J. Van der Veen AGB- code: 90105615

 

§  Bij uw werkgever. Ter voorkoming of oplossing van stressklachten en als gevolg ziekteverzuim kunt u een aanvraag doen voor een coaching traject. Meer informatie bij de werkgever.

§  Bij de belastingdienst. Het doel van het traject moet gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Meer informatie op de site van de belastingdienst.

§  Bij het UWV. Wanneer u een uitkering ontvangt kunt u informeren naar de mogelijkheden om een vergoeding via het UWV  te ontvangen ten behoeve van herstel en re-integratie. Meer informatie op de site van het UWV.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.